REKLAMÁCIÓS ADATLAP

Általános utasítás a reklamációhoz

A végfelhasználó a reklamált termék megvásárlását számlával, szállítólevél vagy más dokumentummal, kellően hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A végfelhasználó nem tarthat igényt olyan hibákra, amelyeket ő maga okozott, vagy amelyekről a vásárláskor tájékoztatták. A szállító nem vállal felelősséget a normális kopásokért vagy a termékek kellékeiért.

A reklamációt legkésőbb 12 hónapon (jogi személyek esetén) vagy 24 hónapon (magán személyek) belül kell benyújtani, a vásárlás napjától számítva.

A reklamációt haladéktalanul kell megtenni a hiba tovább terjedésének megakadályozása és ezt követően a reklamáció elutasítása érdekében. A hiba észrevétele után időben történő bejelentésével Ön biztosíthatja a reklamáció problémamentes megoldását.

A reklamáció csak akkor kerül elbírálásra, amikor erről értesítést küldünk. A törvényben meghatározott elbírálási határidő 30 nap. Ez időben kapcsolatba lépünk a végfelhasználóval, és tájékoztatjuk a panasz állapotáról.

REKLAMÁCIÓS ADATLAP 

Vissza a boltba